LỊCH NỘP TIỂU LUẬN - LỚP MIT221-231

STT 

MÔN 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ 

1

Công nghệ phần mềm nâng cao

22/9/2023 (thứ Sáu)

Nộp tiểu luận về Trường 

2

Quản lý dự án công nghệ thông tin 31/10/2023 (thứ Ba)

Nộp tiểu luận về Trường 

3

Internet vạn vật (IoT) 02/10/2023 (thứ Hai)

Nộp tiểu luận về Trường 

4

Cơ sở dữ liệu nâng cao  

Nộp tiểu luận về Trường