Thông báo nộp luận văn thạc sĩ sau khi đã bảo vệ ngày 14/7/2023

Học viên gửi 2 phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ (Mẫu 05 - BIỂU MẪU BẢO VỆ LUẬN VĂN tại https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau ) cho thành viên hội đồng xác nhận sau khi đã chỉnh sửa theo mẫu.

Học viên nộp 2 quyển luận văn và phiếu giải trình chỉnh sửa sau bảo vệ (đóng bìa xanh dương mạ vàng - in thông tin gáy luận văn) theo quy định trình bày luận văn đã đăng tải tại website https://pga.huflit.edu.vn/luan-van-tot-nghiep (Học viên vui lòng trình bày thống nhất như mẫu, thắc mắc học viên liên hệ Phòng hướng dẫn trước khi in để tránh trường hợp phải in lại nhiều lần) gửi file PDF cho Phòng.

Học viên trình bày tóm tắt luận văn trên 1 trang A4: tên học viên, tên đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu, phương pháp, kết quả… và gửi file qua địa chỉ email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn (không cần bản in).

Hạn chót nộp luận văn: 15/8/2023.

Thông tin mã ngành, quyết định thành lập hội đồng

Mã ngành Quản trị kinh doanh: 8340101.

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn: số 824/QĐ-ĐNT ngày 03/7/2023.