Danh sách học viên làm đề cương luận văn ngành CNTT - Khóa 2021

TT Danh mã HV Họ và tên học viên Tên đề tài Hướng NC Người hướng dẫn
1 MIT21201 Nguyễn Thái Anh  Khoa Tách phân hệ kế toán từ hệ thống ERP hiện tại sang hệ thống D365 và Số hóa qui trình mua hàng trong lĩnh vực ô tô Ứng dụng TS. Nguyễn Đức Cường
2 MIT21202 Nguyễn Tấn  Khoa Tăng cường xử lý Missing Value cho giải thuật… Ứng dụng TS. Nguyễn Đức Cường

 

  Thời gian thực hiện: 05/6/2023 - 05/8/2023