Thông báo danh sách thí sinh học bổ túc kiến thức đợt 1 tháng 4/2021

 

Môn học

QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ NNL

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên ThS. Trần Thiên Phúc ThS. Lê Thanh Tùng TS. Nguyễn Văn Phước
Thời gian

Tối thứ Hai

(18g15 – 20g45)

Tối thứ 

(18g15 – 20g45)

Tối thứ Sáu

(18g15 – 20g45)

Danh sách lớp

1. Trần Duy Anh

2. Nguyễn Quang Duy

3. Đào Thị Kim Hoa

4. Nguyễn Ngọc Linh

5. Đỗ Yến Tuyết

6. Nguyễn Mai Duy Tưởng

1. Trần Duy Anh

2. Nguyễn Quang Duy

3. Đào Thị Kim Hoa

4. Nguyễn Ngọc Linh

5. Lâm Nhị Nhơn

6. Trương Tấn Phát

7. Đỗ Yến Tuyết

8. Nguyễn Mai Duy Tưởng

9. Nguyễn Minh Trí

1.Trần Duy Anh

2. Nguyễn Quang Duy

3. Đào Thị Kim Hoa

4. Nguyễn Ngọc Linh

5. Lâm Nhị Nhơn

6. Vương Khả Nhung

7. Trương Tấn Phát

8. Nguyễn Minh Trí

9. Phạm Minh Trung

10. Nguyễn Mai Duy Tưởng

11. Đỗ Yến Tuyết

Các môn học bắt đầu từ ngày 2/4/2021