Thông báo tổ chức lớp bổ túc kiến thức Đợt 1 – tháng 4 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM trân trọng thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức Đợt 1 - tháng 4 năm 2021 cụ thể như sau:

STT

MÔN

TC

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

PHÒNG HỌC

1

Quản trị học

3

45

Tối thứ Hai

(18g15 – 20g45)

ThS. Trần Thiên Phúc

thienphuctran@huflit.edu.vn

Trực tuyến

Tiết 13-15

2

Quản trị nguồn nhân lực

3

45

Tối thứ

(18g15 – 20g45)

ThS. Lê Thanh Tùng

tung.lt@huflit.edu.vn

Trực tuyến

Tiết 13-15

3

Quản trị chiến lược

3

45

Tối thứ Sáu

(18g15 – 20g45)

TS. Nguyễn Văn Phước

nguyenvanphuoc@huflit.edu.vn

Trực tuyến

Tiết 13-15

Thời gian bắt đầu: 02/4/2021.

Thí sinh tham gia đăng ký vui lòng điền thông tin vào mẫu 2 Đơn đăng ký học bổ túc kiến thức tại https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau về Phòng ĐTSĐH-KHCN trước ngày 20/3/2021.

Trân trọng.