Thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 12 năm 2020

 

                  

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2020

Ngày thi

Phòng thi

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Quản trị kinh doanh

Sáng thứ 7 (26/12/2020)

8g30 – 10g30

B61

Toán rời rạc

Kinh tế học

Chiều thứ 7 (26/12/2020)

13g30 – 15g30

B61

Kỹ thuật lập trình và cơ sở dữ liệu

Quản trị học

Sáng Chủ nhật (27/12/2020)

8g30 – 10g30

B61

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ghi chú: Phòng thi B61– Khu B, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10.

Thí sinh không sử dụng tài liệu và các thiết bị thu phát, kết nối Internet, điện thoại,.. Học viên khi đi thi mang theo CMND/ CCCD và giấy báo dự thi để vào phòng thi.

 

 

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Xanh