Về việc hoàn chỉnh luận văn thạc sĩ và xét tốt nghiệp Khóa MBA152 và MIT161

Theo các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường, các học viên MBA152 và MIT161 đã bảo vệ thành công luận văn tại các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngày 04/6/2019.

Học viên phải tự kiểm tra hình thức trình bày luận văn đúng quy định, và hoàn chỉnh bản luận văn theo nhận xét và đề nghị chỉnh sửa của Hội đồng. Khi được các phản biện và chủ tịch Hội đồng xác nhận đã chỉnh sửa luận văn, học viên đóng bìa cứng luận văn theo mẫu quy định, nộp ba bản luận văn này cùng với đĩa CD ghi nội dung toàn văn luận văn và các tư liệu liên quan về Ban KH-HT-SĐH.

Căn cứ kế hoạch đào tạo, Trường tổ chức xét tốt nghiệp đối với học viên các lớp MBA152 và MIT161 trong hai đợt, xảy ra trong các tuần lễ bắt đầu từ ngày 29/7 và 30/9 năm 2019. Trường dự kiến tổ chức lễ tốt nghiệp trong tuần lễ bắt đầu từ 18/11/2019. Các học viên có thể tham khảo kế hoạch cụ thể tại mục Kế hoạch đào tạo, trên trang web  pga.huflit.org của Trường.

Về điều kiện tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, học viên tham khảo  Điều 32 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT hoặc Điều 26 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường trong mục Quy định-Hướng dẫn tại trang web đã dẫn.