THÔNG BÁO ĐIỂM THI MÔN NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ HỌC - BỔ SUNG KIẾN THỨC 2024

 
TT Họ và tên học viên Điểm số
1 Trương Lâm Quỳnh Anh 8.1
2 Lê Thị Ngọc  Diểm 7.9
3 Trịnh Thu Hằng 7.3
4 Trương Nhật Minh 8.8
5 Trần Thùy Tuyết  Nhung 7.7
6 Hoàng Thị Hồng Nhung 7.7
7 Phan Thanh Thảo 7.5
8 Nguyễn Thụy Phương Thùy 9.1
9 Nguyễn Thị Thủy 6.1
10 Trần Anh  9.7
11 Trương Văn Tuynh 6.8
12 Trần Thị Thảo Vy 7.7