Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 02/2023

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT

Số báo danh

Họ và tên học viên

Năm sinh

Nơi sinh

1

BA23101 Bùi Duy Anh 12/12/1999 Cần Thơ

2

BA23102 Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/12/2000 Đồng Nai
3 BA23104 Trần Hồng Ngọc 01/6/2000 TP.HCM
4 BA23105 Phạm Thị Bích Ngọc 04/10/1998 TP.HCM

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

Số báo danh

Họ và tên học viên

Năm sinh

Nơi sinh

1

IT23101

Trịnh Việt

Anh

10/02/1998

Hà Tĩnh

2

IT23102

Huỳnh Thanh

Hoài

27/11/2000

Tiền Giang

Danh sách này có 06 thí sinh./.