THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2022-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo đến học viên thời gian đóng học phí và mức phí học phần năm học 2022-2023 như sau:

1. Mức thu học phí:

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ các môn học viên đăng ký trong học phần, cụ thể:

  • Khóa 2020, 2021: 1.000.000đ/tín chỉ.
  • Khóa 2022: 1.150.000đ/tín chỉ.
  • Học viên đăng ký học trước các môn của chương trình thạc sĩ: 1.150.000đ/tín chỉ.

2. Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản

Học viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng của Trường như sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. HCM.
  • Số tài khoản:  6221201004234
  • Chi nhánh: Agribank chi nhánh Nam Hoa.
  • Nội dung chuyển khoản: Mã số HV – Họ tên – 2022–2023.

(Ví dụ: MBA21201 – Nguyễn Văn A – 2022–2023).

Lưu ý: Trước khi đóng học phí học viên vui lòng kiểm tra chính xác số tiền đóng học phí tại website https://pga.huflit.edu.vn chuyển đúng số tiền học phí của mình. Trường không giải quyết các trường hợp nộp thừa học phí của học viên 

3. Thời gian đóng học phí: Từ ngày 01/03/2023 đến 15/03/2023./.

Thông tin liên lạc:

Số điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext:107
Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn